RomanaGermana
executare prin altă persoană
Note : Ersatzvornahme - executarea unei acţiuni prin altă persoană decât cea desemnată (este un mijloc coercitiv care permite unei autorităţi de executare să însărcineze pe un altul cu executarea unei acţiuni pe cheltuiala celui obligat, dacă obligaţia de a întreprinde o acţiune nu se îndeplineşte şi aceasta poate fi îndeplinită de un altul)
 
Ersatzvornahme
 
  

«inapoi