RomanaGermana
documentaţie de atribuire
 
Zuteilungsunterlagen
 
Definition : documentatia ce cuprinde toate informatiile legate de obiectul contractului de achizitie publica si de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv cerintele formale, tehnice si financiare, care permit descrierea obiectiva a obiectului contractului de achizitie publica, precum si caietul de sarcini sau, dupa caz, documentatia descriptiva pe baza carora operatorul economic isi va elabora oferta. Documentatia de atribuire trebuie sa fie clara, completa si fara echivoc.
 
 

«inapoi