RomanaGermana
fond de comerţ
Note : Reprezintă un bun unitar caracterizat prin reunirea elementelor necorporale şi a unor elemente corporale ce aparţin unui comerciant, permiţându-i acestuia să-şi dezvolte clientela. Este constituit în general din elemente mobiliare, incorpoorale şi corporale. Elementele imobiliare sunt excluse. Elementele incorporale sunt clientela şi vadul. Elementele corporale sunt materialele, utilajele şi amenajările ce nu au caracter de imobile rin destinaţie, dar care au o anumită stabilitate, şi care servesc exploatării întreprinderii (utilaje industirale, material rulant, maşini de scris, mobile de prezentare etc.). Mărfurile nu fac parte integrantă a fondului de comerţ. În bilanţ nu sunt înscrise decât elementele sale constitutive. A nu se confunda cu fondul comercial.
 
 
  

«inapoi